DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,443,493

Thông Báo Thực hiện chuyên đề Tạp chí VĂN

Friday, October 22, 201012:00 AM(View: 8066)
Thông Báo Thực hiện chuyên đề Tạp chí VĂN

Thông Báo

burn_book_1_-content


Thực hiện chuyên đề Tạp chí VĂN

 

 


Sau chuyên đề giới thiệu lại Tập san Ý Thức, Văn Chương Việt sẽ tiếp tục giới thiệu lại Tạp chí Văn trong toàn bộ quá trình hoạt động của tạp chí này với mong ước được gìn giữ và phổ biến một cách chính thức những đóng góp của Văn cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam.

 Chuyên đề này sẽ do hai nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng và Nguyễn Viện tổ chức thực hiện.

Rất mong nhận được sự tham gia cộng tác bài vở cũng như hình ảnh của các văn thi hữu đã cộng tác với Văn Chương Việt, trong và ngoài nước, cũng như các cây bút chưa tham gia.

 

Thời hạn nhận bài: từ nay đến 31.12.2010.

 

Thư từ bài vở quí bạn có thể gửi:

-Nguyễn Xuân Hoàng: nxhoang@sbcglobal.net

-Nguyễn Viện: nguyenvien49@yahoo.com

-Nguyễn Hòa vcv: nguyenhoavcv@gmail.com

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address