DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,525,519

Ai Bầu, Ai Chọn? Ai sẽ Thắng - Obama hay Romney? - TS, LS Lưu Nguyễn Đạt

Friday, October 19, 201212:00 AM(View: 10791)
Ai Bầu, Ai Chọn? Ai sẽ Thắng - Obama hay Romney? - TS, LS Lưu Nguyễn Đạt
Ai Bầu, Ai Chọn? Ai sẽ Thắng - Obama hay Romney?

 blank


I. Diễn Tiến Cuộc Bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2012


Ngay đầu tháng Giêng năm 2012 cho tới tháng 8 đã có những buổi tranh luận [debates] nội bộ Đảng song song với những cuộc Bầu Cử Sơ Khởi [caucuses/Primary Election] tại cấp Tiểu Bang nhằm chọn lựa Ứng Cử Viên Tổng Thống cho hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hoà.
Đảng Cộng Hoà nhóm họp Đại Hội Đảng vào những ngày 27-30 tháng 8 tại Tampa, Florida, để chính thức chọn Mitt Romney làm Ứng Cử Viên Tổng Thống cho Đảng Cộng Hoà.
Đảng Dân Chủ nhóm họp Đại Hội Đảng vào những ngày 3-6 tháng 9 tại Charlotte, North Carolina. Đương kim Tổng Thống Barack Hussein Obama được chọn làm Ứng Cử Viên Dân Chủ, vì không có ai tranh giành chức vị này trong Đảng.
Tuần tự có ba cuộc tranh luận giữa các Ứng Cử Viên Tổng Thống trong tháng 10 vào những ngày 3 [tại Denver, Colorado], 16 [Hempstead, New York] và 22 [Boca Raton, Florida].
Giữa các Ứng Cử Viên Phó Tổng Thống [Đương kim Phó Tổng Thống /Dân Chủ/ Joe Biden và Ứng cử viên PTT /Cộng Hoà/ Paul Ryan] chỉ có một cuộc tranh luận duy nhất vào ngày 11 tháng 10 năm 2012.


II. Ai bầu, Ai chọn?Cuộc Bầu cử Tổng Thống thứ 57 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2012 [Election Day/Popular vote].
Các Cử tri sẽ nhóm họp cùng một ngày 17 tháng 12 trên toàn quốc, tại viện dân biểu của từng Tiểu Bang để chính thức dồn phiếu lựa chọn Tổng Thống và Phó Tổng Thống. Cử Tri Đoàn sẽ quyết định việc chọn lựa này, căn cứ vào số phiếu của người dân đi bầu tại từng tiểu bang.
Trong cuộc bầu cử năm 2012 Cử Tri Đoàn (CTĐ) trên toàn quốc gồm có 538 cử tri (electors), ngang với tổng số nghị sĩ và dân biểu của 50 tiểu bang, cộng với 3 cử tri của District of Columbia (100 nghị sĩ +435 dân biểu+3 phiếu của D.C.). Thông thường thì ứng cử viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống thắng cử đạt được số Phiếu Dân Bầu (popular vote) cao nhất và cũng gom được số phiếu CT tối đa, năm nay là 270 phiếu (538 CT chia đôi = 269 CT +1) trên toàn quốc.
Trong mọi trường hợp, quyết định của CTĐ [Electoral vote] là tối hậu, dù ngược lại với ý định của dân qua số Phiếu Dân Bầu (PDB/Popular vote). Đó là lý do mà lần thứ tư trong lịch sử bầu cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ, tại cuộc Bầu cử năm 2000, Bush được chọn làm Tổng Thống dù chỉ được ít PDB (50,456,062) trên toàn quốc, vì ứng cử viên này đã gom được 271 phiếu CTĐ, hơn số phiếu cần thiết (270) để đắc cử. Ngược lại, ứng cử viên Gore đã thua dù có số PDB cao hơn (51,003,926), nhưng chỉ gom được 266 phiếu CTĐ.
Ngày 6 tháng Giêng năm 2013, Quốc Hội chính thức đếm phiếu của Cử Tri Đoàn. Chủ Tịch Thương Viện tuyên bố kết quả cuộc Bầu Cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống.
Ngày 20 tháng Giếng năm 2013 sẽ cử hành ngày Lễ Tấn Phong Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ.


Cập nhật Khuynh Hướng Chọn Lựa của Cử Tri Đoàn [The current view of the 2012 presidential election] Oct. 17 5:20 pm ET 

Barack Obama

Barack Obama hiện có thể có 277 Electoral Votes [cần 270 để thắng]

 


Mitt Romney

 

Mitt Romney hiện có thể có 206 Electoral Votes [cần 270 để thắng]
Electoral Votes State by State
 

Pollster Outlook
Past results
State Electoral votes Obama Romney Margin ’08 ’04 ’00
B Alabama 9 36% 58% Romney +22 R R R
A Alaska 3       R R R
D Arizona 11 43% 52% Romney +9 R R R
C Arkansas 6 35% 59% Romney +24 R R R
E California 55 57% 39% Obama +18 D D D
F Colorado 9 48% 47% Tossup D R R
G Connecticut 7 53% 42% Obama +11 D D D
H Delaware 3       D D D
y District of Columbia 3       D D D
I Florida 29 47% 48% Tossup D R R
J Georgia 16 43% 53% Romney +10 R R R
K Hawaii 4 62% 32% Obama +30 D D D
M Idaho 4 30% 65% Romney +35 R R R
N Illinois 20 57% 37% Obama +20 D D D
O Indiana 11 41% 53% Romney +12 D R R
L Iowa 6 49% 45% Obama +4 D R D
P Kansas 6       R R R
Q Kentucky 8 39% 56% Romney +17 R R R
R Louisiana 8 36% 58% Romney +22 R R R
U Maine 4 53% 41% Obama +12 D D D
T Maryland 10 57% 38% Obama +19 D D D
S Massachusetts 11 56% 39% Obama +17 D D D
V Michigan 16 51% 43% Obama +8 D D D
W Minnesota 10 51% 43% Obama +8 D D D
Y Mississippi 6       R R R
X Missouri 10 43% 51% Romney +8 R R R
Z Montana 3 43% 52% Romney +9 R R R
c Nebraska 5 40% 54% Romney +14 R* R R
g Nevada 6 49% 46% Obama +3 D R R
d New Hampshire 4 49% 47% Tossup D D R
e New Jersey 14 52% 42% Obama +10 D D D
f New Mexico 5 51% 43% Obama +8 D R D
h New York 29 59% 36% Obama +23 D D D
a North Carolina 15 46% 49% Romney +3 D R R
b North Dakota 3 41% 53% Romney +12 R R R
i Ohio 18 48% 46% Obama +2 D R R
j Oklahoma 7 30% 64% Romney +34 R R R
k Oregon 7 50% 44% Obama +6 D D D
l Pennsylvania 20 49% 44% Obama +5 D D D
m Rhode Island 4 59% 35% Obama +24 D D D
n South Carolina 9 42% 52% Romney +10 R R R
o South Dakota 3 42% 52% Romney +10 R R R
p Tennessee 11 42% 52% Romney +10 R R R
q Texas 38 40% 55% Romney +15 R R R
r Utah 6 27% 68% Romney +41 R R R
t Vermont 3 64% 30% Obama +34 D D D
s Virginia 13 47% 47% Tossup D R R
u Washington 12 55% 40% Obama +15 D D D
w West Virginia 5 39% 55% Romney +16 R R R
v Wisconsin 10 49% 47% Obama +2 D D D
x Wyoming 3       R R R
*In 2008, Nebraska’s electoral votes were split. McCain took four of the state’s five electoral votes and Obama took one.A portrait shot of Barack Obama, looking straight ahead. He has short black hair, and is wearing a dark navy blazer with a blue striped tie over a light blue collared shirt. In the background are two flags hanging from separate flagpoles: the American flag, and the flag of the Executive Office of the President.
Barack Hussein Obama, 44th President of the United StatesIII. KHUYẾT ĐIỂM CỦA ĐƯƠNG KIM TỔNG THỐNG BARACK HUSSEIN OBAMA TRONG DỰ TÍNH TÁI ỨNG CỬ


 • Đến giờ phút này, chỉ còn có 38% tổng số trắc nghiệm tán thành việc quản trị về mặt kinh tế [handling the economy] của chính phủ Obama trong khi thành phần không tán thành lên tới 59% tổng số trắc nghiệm, căn cứ vào tình trạng suy thoái kinh tế còn trầm trọng.
 • Chủ trương thâm hụt ngân sách quốc gia [federal budget deficit] của TT Obama chỉ được 34% tổng số trắc nghiệm tán thành trong khi thành phần chống đối lên tới tỷ lệ 62% tổng số trắc nghiệm. Phản ứng tiêu cực này gia tăng gần 10% so với những năm trước.
 • Chính sách bảo vệ môi trường [environment protection] và phân phối năng lượng [energy policy] của chính phủ Obama gặp sự phản đối với tỷ lệ 46% tổng số trắc nghiệm, căn cứ vào phản ứng chung của dân chống việc chính phủ Obama cho phép nhập cảng dầu thô lấy từ mỏ dầu cát lộ thiên bên Canada chuyển sang Hoa Kỳ qua hệ thống ống dẫn dầu của Hệ thống Keystone XL oil pipeline. Công tác chuyển nhập dầu thô này có thể gây thêm tình trạng ô nhiễm môi trường quốc nội.
 • Chính sách y tế [healthcare] của Obama gặp sự phản đối với tỷ lệ 58 % trong khi sự tán thành chỉ lên tới tỷ số 40% tổng số trắc nghiệm.
 • Chính sách giáo dục [education] của Obama gặp sự phản đối với tỷ lệ 61 % tổng số trắc nghiệm.
 • Chính sách đương đầu với nạn thất nghiệp [unemployment] của Obama gặp sự phản đối với tỷ lệ 53 % trong khi sự tán thành chỉ lên tới tỷ số 45% tổng số trắc nghiệm.
 • Chính sách đương đầu với nạn di dân bất hợp pháp [illegal immigration] y tế của Obama gặp sự phản đối với tỷ lệ 56 % trong khi sự tán thành chỉ lên tới tỷ số 37% tổng số trắc nghiệm.


IV. ƯU ĐIỂM CỦA ĐƯƠNG KIM TỔNG THỐNG BARACK HUSSEIN OBAMA TRONG DỰ TÍNH TÁI ỨNG CỬ


1. 
Ấn Tượng về Tư Cách Cá Nhân và Tư Duy Chính Trị của TT Obama vẫn cao
 • Đa số thành phần được tham khảo nghĩ rằng TT Obama thật tâm tin tưởng vào đường lối cai trị của ông ta [75%]; biết lo lắng cho dân [61%]; đáng tin cậy [61%]; hoạt bát [78%], thân thiện [71%] và thông thạo thời cuộc [69%].
 • TT Obama vẫn được coi là một lãnh tụ cương quyết [52%] dù công trạng hành pháp không mấy toàn hảo.
2. Ưu Điểm về Chính sách Đối ngoại của TT Obama
 • Tới đầu năm 2012, chính sách đối ngoại toàn diện của TT Obama được 48% dân chúng tán thành cao, với 45% chống đối.
 • Đặc biệt 65% tổng số tham khảo tán thành đường lối Hoa Kỳ đương đầu với vấn nạn khủng bố trên toàn thế giới. Tỷ lệ này đã tăng 10% so với tỷ lệ đạt trong năm 2011. Riêng ngay sau khi Osama bin Laden bị hạ sát vào tháng 5 năm 2011, tỷ lể tán thành đã vọt hẳn lên tới 69%.
 • 56% tổng số tham khảo tán thành đường lối giao tranh tại Afghanistan, nhất là nhờ vào sự kiện Hải Quân SEAL thủ tiêu Osama bin Laden tại Abbottabad, Pakistan. Tỷ lệ chống đối mặt trận Afghanistan chỉ ở tỷ lệ 37%.
 • Đồng thời 48% tổng số tham khảo cũng tán thành việc Hoa Kỳ đương đầu với Iran, so với tỷ lệ chống đối là 41%.


V. ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA ỨNG CỬ VIÊN CỘNG HOÀ
blank
Mitt Romney, 70th Governor of Massachusetts1. Cựu Thống Đốc Massachusetts Mitt Romney Thắng thế trong hàng ngũ Ứng Cử Viên Tổng Thống của Đảng Cộng Hoà
 
Với vị thế Ứng Cử Viên Tổng Thống của Đảng Cộng Hoà, Romney nhận được 31% tổng số ủng hộ của cử tri Cộng Hoà, trong khi Newt Gingrich được 16%, Ron Paul 15%, Rick Santorum 14% và Rick Perry 5%.
 
2. Ấn Tượng về Tư Cách Cá Nhân của Romney


Có điều đáng e ngại là đa số dân chúng, kể cả giới độc lập [47%] không dành nhiều cảm tình cho vị cựu Thống Đốc Massachusetts. Liên tục trong nhiều năm qua, Romney chỉ lấy được cảm tình chung của quần chúng Hoa Kỳ với tỷ lệ từ 33% tới 38% tối đa.
Tuy nhiên, Romney vẫn được 61% tổng số cử tri Cộng Hoà ưa chuộng, cũng như sự tán thành của 59% nhóm Chống Thuế Tea Party và 52% của cộng đồng Tin Lành Da trắng, hệ phái Phúc Âm [Evangelical Protestant], dù Romney theo tín ngưỡng “Mormon” của hệ phái The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Tôn giáo này có phần chống lại Thiên Chúa giáo và tán thành hệ thống đa thê. Đó là lý do đa số người dân Hoa Kỳ theo Tin lành coi đạo “Mormon” là một giáo phái mê tín không chính thống. Đó cũng là lý do mà Romney không được nhiều cảm tình của toàn quốc. Romney cần tìm cách xoá bỏ “thành kiến tôn giáo này” nơi quần chúng để khai dựng hình ảnh của một lãnh tụ quốc gia được đa số dân chúng yêu chuộng.


3. Triển Vọng Thắng Obama theo thẩm định của Đảng Cộng Hoà
 • Trong số dân chúng ghi tên đi bầu theo danh sách đảng Cộng Hoà, 58% cho rằng Romney sẽ thắng Obama, chỉ có 11% nghĩ rằng Gingrich là ứng cử viên kế tiếp có triển vọng thắng đương kim Tổng Thống.
 • 33% cử tri Cộng Hoà cho rằng Romney có khả năng gây thêm công ăn việc làm [job opportunity] cho dân, hơn là tin vào Paul[14%] và Gingrich [12%]; 29% tin Romney có thể giảm bớt thâm hụt ngân sách quốc gia [federal budget deficit] hơn là Gingrich [20%] và Paul [19%].
 • Về diện xã hội [như phá thai], lập trường bảo thủ của Santorum được cự tri Cộng Hoà tán thành hơn đối với Romney.
 • Về chính sách đối ngoại, cử tri Cộng Hoà tin Gingrich [33%] vượt khả năng của Romney [25%]. Như vậy, ứng cử viên Romney sẽ ở thế yêu kém hơn Obama về chính sách đối ngoại.

4. Sự Lựa Chọn của Tổng Số Dân Ghi Danh Bầu Tổng Thống [TSDGD-BTT] Trên Toàn Quốc

VI. HAI HOẠT CẢNH ĐIỂN HÌNH


1. Nếu trong năm 2012 nền kinh tế tiếp tục suy thoái
 • Tổng sản phẩm nội địa không tăng trưởng [GDP growth 0%];
 • Triển vọng thắng cử qua số phiếu dân bầu [popular vote] của Romney sẽ là 83%;
 • Trong khi Obama chỉ còn hy vọng thắng là 17%.
2. Nhưng nếu trong năm 2012 nền kinh tế tái phát
 • Trường hợp Tổng sản phẩm nội địa tăng trưởng từ 2 tới 4%;
 • Triển vọng thắng cử qua số phiếu dân bầu [popular vote] của Obama sẽ là 60%;
 • Trong khi Romney chỉ còn hy vọng thắng là 40%.
 • Nhưng Romney sẵn sảng chống đối “hiện tượng hư ảo” này bằng cách chứng minh rằng nền kinh tế phát triển quá ít và quá muộn.
 • Do đó, nếu Obama có thắng, thì cũng chỉ thắng chút ít, không ồ ạt như cuộc thắng thế của Romney trong hoạt cảnh [1].

 

 

blankTẠM KẾT LUẬN


Đối với người dân đi bầu [popular vote] vấn đề chủ chốt trong cuộc bầu cử Tổng Trong năm 2012 đặt trọng tâm vào tình hình quốc nội, nhất là tình trạng di căn của nền kinh tế rất bấp bênh và cơ hội công ăn việc làm của người dân [thành phần đi bầu] còn gặp nhiều khó khăn.
Kết quả dân bầu [popular vote] tuy không trực tiếp quyết định sự thắng cử của vị Tổng Thống Hoa Kỳ, nhưng lại ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn Tổng Thống của Cử Tri Đoàn tại cấp địa phương, ở mỗi Tiểu Bang.
Vậy sự hấp dẫn trên hứa hẹn kinh bang tế thế của Romney chỉ thực sự hữu hiệu nếu tình trạng kinh tế tại Hoa Kỳ điển hình suy thoái, không thể ngóc đầu lên nổi trong năm 2012.
Nhưng nếu bỗng nhiên đời sống có bề dễ thở hơn, nếu nền kinh tế phồn thịnh trở lại trong năm 2012, đó là cái may của cả dân tộc Hoa Kỳ và cũng là cái hên mầu nhiệm của Obama vậy.
Sau đó cái gì sẽ tới ắt phải tới: từ sự vẫy vùng phồn thịnh tạm bợ hay giả tạo sẽ có một chu kỳ dấu ấn Đảng Dân Chủ kéo dài, với thêm gánh nặng hành chính cho các dự án mới, thêm thử thách táo bạo hay nghiệt ngã, thêm nợ nần, tư cũng như công.
Bên cạnh cái may — nếu có — của năm 2012 cho một số người dân Hoa Kỳ cũng có thể phát hiện cái xui của cả một thập kỷ tiếp đó cho rất nhiều người dân khác trong nước. Nhưng tương lai của Hoa Kỳ vẫn sáng sủa, vẫn còn hy vọng tự tại, vì tai ương chính trị, kinh tế xã hội sẽ tự nó khai trừ hay giải toả sau mỗi chu kỳ thử thách quản trị đất nước. Cái sai tự nó phải lùi bước, nhường chỗ cho cái đúng, cái phải. Đó là điểm son của chính thể tự do dân chủ, xây dựng trên căn bản pháp trị tự chỉnh, tự duy, mà cứu cánh là quyền lợi chính đáng của người dân.
Khác hẳn với chế độ cộng sản chuyên chính độc đảng toàn trị, đặt trên căn bản duy nhất là quyền lợi bá đạo của Đảng — một thế lực quan lại ngược đời, vừa ngoan cố tàn bạo, vừa mù quáng lỗi thời, mà định luật kết thúc, mãn hạn sẽ là sự tự hủy nội tại hay tự nổ tất nhiên. Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Triều Tiên đang ở thế mấp mé tự hủy và tự banh nổ này.TS-LS LƯU NGUYỄN ĐẠT
 

Chiều Trên Phá Tam Giang. Nhạc: Trần Thiện Thanh. Thơ: Tô Thùy Yên. Tiếng hát: Lê Uyên và Thiên Kim
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 10039)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh
Saturday, September 7, 201312:00 AM(View: 7467)
Đánh vợ ngất xỉu rồi lấy giỏ nhốt gà ụp lên gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Friday, September 6, 201312:00 AM(View: 8007)
Trong khi gái mại dâm công khai mặc cả với khách trong các quán mát xa thư giãn bất kể đêm ngày
Wednesday, September 4, 201312:00 AM(View: 6744)
trung bình mỗi ngày, có hàng trăm ký nội tạng bẩn được bán ra cho các nhà hàng, quán ăn cũng như các điểm bán phá lấu…
Saturday, August 31, 201312:00 AM(View: 11207)
Chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng dạy môn Triết ở năm cuối Trung học tại trường Petrus Ký Sàigòn cuối thập niên 1960.