DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,870,033

Gặp Gỡ Bạn Văn

06 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 14814)
Gặp Gỡ Bạn Văn


blankBạn Văn


Ta ngh
ĩ trời sinh ta ra là đủ
Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi
(Nguyễn Bắc Sơn)

Xin chia xẻ hình ảnh
dưới đây
blank
Viên Linh, Trần Yên Hòablank
Cái Trọng Ty, Trần Yên Hòa


blank
CTT, Trần Thế Phong


blank