DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,400,731

Bài thơ mang tên “Lê Hiếu Đằng” - Bùi Chí Vinh

Tuesday, September 10, 201312:00 AM(View: 8290)
Bài thơ mang tên “Lê Hiếu Đằng” - Bùi Chí Vinh

Bài thơ mang tên “Lê Hiếu Đằng”

 

le_hieu_dang
Luật gia Lê Hiếu ĐằngYêu nước vào thời buổi này thật khó
Như làm xiếc trên dây, như nhón gót mũi ngọn sào
Bọn bán nước ngu trung, bọn tay sai ngoại bang tha hồ gieo gió
Đẩy người yêu nước đến chân tường của cơn – bão – gươm – đao

Yêu nước vào thời buổi này thật khổ
Như ngọn đèn cầy giữa đêm đen, như ánh nến cuối đường hầm
Bọn ngồi mát ăn bát vàng, bọn lợi ích độc quyền tha hồ phỉ nhổ
Dồn người yêu nước đến chân tường của chính – sách – xa – dân

Nhưng yêu nước vào thời buổi này luôn luôn cần thiết
Một cựu tử tù như Anh không thể tử hai lần
Vượt qua tuổi “thất thập cổ lai hy” giữa tự do và chết
Anh đã trở thành máu thịt của nhân dân !


Cuối tháng 8-2013
Bùi Chí Vinh


______________________________________________________
M
ời đọc Quảng cáo
blank


blank