DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,402,781

Nhân Dân - Nguyễn Trọng Tạo

Friday, September 20, 201312:00 AM(View: 10095)
Nhân Dân - Nguyễn Trọng Tạo

Nhân Dân


Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

 

Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

 

Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

 

Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

 

Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

 

Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu!…23.10.2012

Nguyễn Trọng Tạo

*

 

PEOPLE

 Thiếu Khanh chuyển ngữRulers can be replaced, but can’t the people

National name can be changed, but the Fatherland is irreplaceable

Yet an unbelievable truth is starkly true

That irremovable corrupt rulers is a twinge issue

 

Rulers have become devils to grab people’s lands

While octopus arms are depriving us of our sea and islands

The East Sea is vomiting blood in our dream

And victims-of-injustice’s souls drifting to the seat of the regime

 

The souls with their bare skeletons

Swarming in the streets to see no resolutions

The souls with broken necks and skulls

Holding tattered and worn flags advancing like gulls

 

Passing barriers, passing obstacles in many a line

Overcoming nights, hurricanes, rain or sunshine

Souls of oppressed victims brave all challenge and strife

To go and reclaim their beliefs and their life

 

To reclaim rulers of integrity that have died a long time ago

To reclaim the sunlight for everything to regenerate and grow

I wake up to find my face bathes in tears

These salty tears are from people’s shares

 

Those rulers without subjects reigning high in the sky

Are they aware that I am here to cry?

A billion ones like me here why don’t you see?

Because I am human you are insects, actually.

 

 

Rendered into English by Thiếu Khanh

6 September, 2013

Thái Hiền Tuổi ngọc 1975


______________________________________________________
M
ời đọc Quảng cáoMua Bán Nhà
blank


Nha Khoa

 


blank