DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,528,506

Lời Tuyên Bố Của Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ

Thursday, April 21, 201112:00 AM(View: 11085)
Lời Tuyên Bố Của Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ

Lời Tuyên Bố Của Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ


cu

  Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ


(BVN-TH)Bản văn sau đây gửi tới các phương tiện truyền thông đại chúng trong và ngoàì nước từ bà Cù Thị Xuân Bích, em gái của Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, kèm với lời mở đầu từ chính người em này. BVN trân trọng đăng Lời Tuyên Bố của Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ như sau:


Tôi, Cù Thị Xuân Bích, được ủy quyền của anh trai tôi là Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, bị Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về "Tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam theo điểm c, khoản 1 Điều 88 Bộ Luật Hình sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam", tôi gửi tới Quý vị Lời tuyên bố của anh trai tôi sau đây về vụ án, để đảm bảo quyền bình đẳng của anh tôi với các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam trong việc bày tỏ quan điểm về vụ án. Tôi chân thành cảm ơn.
*
"Tôi Cù Huy Hà Vũ thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội, trước ngày ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về "Tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" theo điểm c, k, Điều 88 Bộ luật hình sự, gửi tới toàn thể đồng bào, vợ tôi-Luật Sư Nguyễn Thị Dương Hà, các con tôi- Cù Huy Xuân Đức và Cù Huy Xuân Hiếu, bố vợ tôi-ông Nguyễn Bá Phụng, chú ruột tôi ông Cù Huy Thước, O ruột tôi, bà Cù Thị Bích Điểu, chú ruột tôi là người đại diện hợp pháp của tôi-ông Cù Huy Chử, em gái tôi-Cù Thị Xuân Bích và các thành viên khác của gia đình tôi cũng như ai quan tâm lời tuyên bố sau đây:
Tất cả các bài viết, trả lời phỏng vấn của tôi mà Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã dẫn ra để làm chứng cứ buộc tội tôi, đều đã vô tình giúp cho toàn thể nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên toàn thế giới thấy rõ một và chỉ một điều này: Cù Huy Hà Vũ không có ý nào khác chỉ một lý tưởng này: lấy phụng sự lợi ích của Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam làm mục đích duy nhất, cơ bản thể hiện ở ba quan điểm sau:
1/ Dân chủ là sự cùng tồn tại của những quan điểm khác biệt đồng nghĩa với Đa đảng hay thực hiện chế độ đa đảng là cách duy nhất để có được dân chủ.
2/ Chủ nghĩa xã hội gắn với chủ nghĩa Mác-Lê nin dứt khoát không phải là Tổ quốc của người Việt Nam vì không phải là Quốc gia do các Vua Hùng tạo lập càng không phải là tương lai của người Việt Nam nói riêng, của Thế giới nói chung vì nó phản lại quy luật phát triển tự nhiên của xã hội-đó là có phương thức sản xuất mới thì mới có chế độ xã hội mới, ngược với các nhà Mác-xít chủ trương ngược lại, có chế độ xã hội mới thì mới có phương thức sản xuất mới, cụ thể là xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và thiết lập chủ nghĩa xã hội để xây dựng phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa).
Do cố công cố sức làm những điều trái tự nhiên, nên cái gọi là chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện bằng những giải pháp phản Dân chủ (chủ trương thực hiện chuyên chính vô sản, tức áp đặt tự thống trị của giai cấp công nhân bằng bạo lực), phản Quốc gia-Dân tộc (chủ nghĩa cộng sản-bậc cao của chủ nghĩa xã hội-chủ trương xóa bỏ Nhà nước, đồng nghĩa xóa bỏ Quân đội, điều này tất yếu dẫn đến sự tiêu vong của Quốc Gia-Dân tộc và không còn khả năng tự vệ khi bị ngoại xâm).
3/ Tôi coi liên minh quân sự với Hoa Kỳ là cấp thiết và quyết định trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quốc gia và thu hồi toàn vẹn lãnh thổ bị nước ngoài xâm chiếm đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông của Việt Nam.
Với những quan điểm đường đường chính chính đó, mà lại có vụ án "Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", thì ai ai cũng thấy rõ, đó không gì khác hơn là sự đàn áp, trả thù của các thế lực phản nước hại dân, thù địch với dân chủ và nhân quyền.
Tôi là một con người bình thường, bằng xương bằng thịt, chứ không phải là sắt là đá. Tôi có một mái ấm gia đình, có những con người để chăm sóc, thương yêu chứ không phải để xa lìa. Nhưng tôi ngẩng cao đầu quyết giữ vững những quan điểm vì Nước, vì Dân ấy cho dù sự đàn áp, trả thù kia có khốc liệt đến đâu, để không hổ thẹn với truyền thống yêu nước của gia đình tôi:
- Ông Tổ tôi là Cù Ngọc Xản, chỉ huy căn cứ địa của Lê Lợi ở Hương Sơn, Hà Tĩnh trong suốt 6 năm đầu của cuộc kháng chiến chống quân Minh (1418-1424) mà sử sách ghi là "Lục niên thành", Thượng bộ binh thời Lê Sơ, sau khi được phong tước Vương;
- Cụ Nội tôi là Cù Huy Quán, tham gia khởi nghĩa Phan Đình Phùng, chống thực dân Pháp;
- Ông Nội tôi là Cù Huy Trương (tức Cù Trương) tham gia khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh chống thực dân Pháp, sau là Chủ tịch UB kháng chiến xã Ân Phú, được chủ tịch Hồ Chí Minh tặng chân dung chủ tịch và tiền;
- Bố tôi, Cù Huy Cận, Bộ trưởng trong Chính phủ khai sinh nền Dân Chủ cộng hòa, tiếp ký chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập 2-9-1945, sau là Bộ Trưởng đặc trách Văn hóa nghệ thuật của Hội Đồng Bộ Trưởng, Huân chương Sao Vàng.

cu_2

 Cù Huy Cận


- Ông ngoại tôi là Ngô Xuân Thọ, liên hệ với Phan Bội Châu chống thực dân Pháp, tuyên truyền Cộng sản bằng sách báo, giải thoát cho người cộng sản tiền bối là Ngô Đức Đệ khỏi sự giam cầm của thực dân Pháp.
- Bác ruột tôi đồng thời là cha nuôi của tôi, nhà thơ Xuân Diệu (tức Ngô Xuân Diệu) từng lãnh đạo học sinh, sinh viên trường Quốc Học Huế đón phái đoàn của Chính phủ Bình dân Pháp, chống thực dân, tay không một mình đánh nhau với các lực lượng phản động tổ chức bảo vệ chính quyền nhân dân còn non trẻ, huân chương Độc lập hạng nhất;
- Mẹ tôi, Ngô Thị Xuân Như ở tuổi thiếu nữ đã tuyên truyền Việt Minh, tham gia kháng chiến tại Ban kiêåm tra 12 (Phủ Chủ tịch và Phủ Thủ tướng) ở chiến khu Việt Bắc, trực tiếp tham gia bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Huân chương kháng chiến.
Tôi đã sống để không hổ thẹn với truyền thống trí thức yêu nước của gia đình, bố tôi là nhà thơ Huy Cận và bác ruột tôi đồng thời là cha nuôi của tôi là nhà thơ Xuân Diệu đều là những nhà thơ tiên tiến Việt Nam, đều được tặng thưởng Giải Thưởng Hồ Chí Minh đợt I.
Để không hổ thẹn với bản thân tôi trong tư cách một Tiến sĩ luật, dự bị Tiến sĩ Văn chương. Sứ mệnh của người trí thức là góp phần cải biến xã hội bằng những quan niệm, nhận thức của mình. Không sống và làm được như thế thì không xứng đáng là kẻ trí thức.
Để không hổ thẹn với Hà Tĩnh, quê hương nội, ngoại của tôi, cái nôi của người Việt, mảnh đất địa linh nhân kiệt với Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng ...
Để không hổ thẹn với Tổ Quốc Việt Nam có lịch sử oai hùng, 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước;
Và cuối cùng, để không hổ thẹn với tất cả những ai đã dành trọn niềm tin nơi tôi trong cuộc đấu tranh vì Công lý, Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam.
Lịch sử, Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam nhất định phá án cho tôi, công dân Cù Huy Hà Vũ!
Xin cám ơn!


Cù Huy Hà Vũ

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, July 17, 20217:26 AM(View: 133)
Tại kênh Đôi thuộc quận 8 Sài Gòn có một cây cầu mang tên cầu Nhị Thiên Đường.
Tuesday, July 13, 20219:28 AM(View: 182)
Bài báo trên trích đoạn viết của Trác Thuý Miêu: “Mấy em tình nguyện
Thursday, July 8, 202111:11 AM(View: 145)
Tên bài như trên chẳng qua là đặt cho gọn thôi. Nó mơ hồ, thiếu sót, có thể gây ngộ nhận. Tôi không từng “nghiên cứu”,
Monday, June 28, 20214:39 PM(View: 225)
Đọc trên báo Thanh Hóa tin vào quý ba năm 2021, Thanh Hóa sẽ dựng một tượng đài kỷ niệm người miền Nam
Saturday, June 19, 20217:57 AM(View: 221)
Chế độ kiểm duyệt văn chương ở ta có nhiều cắc cớ, tréo ngoe đến chả biết đàng mà lần. Bản thảo Lễ Tẩy trần tháng Tư