DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,484,082

BÀI CA TƯỢNG ĐÀI - Phạm Ngọc Thái

Sunday, August 23, 201512:00 AM(View: 4062)
BÀI CA TƯỢNG ĐÀI - Phạm Ngọc Thái

Phạm Ngọc Thái

blankBÀI CA TƯỢNG ĐÀI 

Tôi lại viết bài thơ đất nước

Đất nước mạt và buồn

Nhìn lên bầy quan tham

Quốc gia thì băng hoại

Trông xuống oan khuất chốn dân tình

 ngập trong bao kiếp đời khổ ải.

Ông Hồ Chí Minh ơi! Ông khóc hay ông cười?

Chúng đang đua nhau lấy trăm nghìn tỷ

 dựng tượng đài ông

Đấy là tiền thuế, máu của nhân dân

Con cháu đang bám vào cái xác của ông

Để đầu cơ chính trị. Tàn phá nước non.

 

Ông có nghe tiếng dân bao miền oán than

Bao làng quê vẫn vô cùng nghèo khổ

Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc

Trẻ thơ chưa đủ trường để học

Người ốm đau bệnh tật thiếu bệnh xá, thuốc men

Mà chúng còn định dùng 1.400 tỷ

 để dựng tượng đài ông

Máu và nước mắt dân đen ngập tràn trong đó...

Làm sao nuốt nổi, ông ơi!?

Ông khóc hay ông cười?

Bọn tham nhũng đang bám vào tượng đài ông mà phá nước

Đẩy nền kinh tế xã hội tới kiệt cùng

Nợ vay nước ngoài ngày càng chồng chất

Có ai nghĩ: Theo chủ nghĩa Marx - Lenin lại sai đường, lạc bước? (*)

Có ai nghĩ: Chính chủ nghĩa tư bản

 mới là con đường đưa dân tộc đi lên!?

Giá khi đó ông đừng thân Tàu.

 Thân Mỹ có hơn không?


Hôm nay chúng định dùng 1.400 tỷ dựng tượng đài ông

Giáo sư Ngô Bảo Châu thì bảo:

- Nếu không thần kinh cũng là đồ khốn nạn.

Mà không phải chỉ một thằng khốn nạn

Trong chính phủ, trung ương liệu đếm có hết tên?

Ông có thấy không? Những bọn cẩu quan...

Tàn hại giống nòi

Nên khóc hay nên cười?

Chủ nghĩa Mác-xít Lê-nin-nít

 đang hoàn toàn sụp đổ, ông ơi! (*)

1.400 tỷ để dựng tượng đài

Liệu ông có nuốt trôi?

Mà ông cũng chỉ được một phần

Ai nói chúng sẽ không chia nhau, lại quả?

Hậu duệ giờ quá nhiều "phường mèo mả..."

Ông Hồ Chí Minh ơi!
Hà Nội. Tháng 8 - 2015

PHẠM NGỌC THÁI

(tác giả gởi)

 

(*) Chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói: đến cuối thế kỉ XXI này, không biết có còn CNXH không?

 

 

 

*

 


Mời đọc Quảng cáo


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810
blank

 


Nha Khoa

 


blank