DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,461,243

Thơ viết nửa đêm gửi Trần Hoài Thư - Trần Văn Sơn

Wednesday, December 16, 201512:00 AM(View: 8249)
Thơ viết nửa đêm gửi Trần Hoài Thư - Trần Văn Sơn

Thơ viết nửa đêm gửi Trần Hoài Thư

 


tran_hoai_thu_ngoi_khau_di_san
Nhà văn Trần Hoài ThưLão ngồi khâu sách kim đâm tay [1]
Di sản văn chương mắt cận dày
Máu thấm ngàn trang còn sót chữ
Kim may vạn quyển vẫn chưa đầy
Hoài Thư khắc dạ hồn dân tộc
Quý Sách [2] chung lòng nợ nước mây
Ôn cố tri tân gương Tư Mã [3]
Lão ngồi khâu sách kim đâm tay


Trần Văn Sơn

(tác giả gởi)

[1] Thơ Trần Hoài Thư:

Lão ngồi khâu di sản
Kim đâm mà không hay…

[2] Tên thật của nhà văn Trần Hoài Thư là Trần Quý Sách

[3] Tư Mã Thiên

 

 

 

*


 

Grand Opening

 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-contenthoa_72-content
hoa_65-content Cindy Y. Tran và Trần Yên Hòa


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810
blank

 


Nha Khoa

 


blank