DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,956,851

Nguyễn Hàn Chung - Nè em c. vẫn

Saturday, October 20, 201810:28 AM(View: 526)
Nguyễn Hàn Chung - Nè em c. vẫnNguyễn Hàn Chung


Image result for cứt


Nè em cứt vẫn

 

Nè em cứt vẫn đắm tình
thúi là trời đất thai sinh ruột rà
gọi phân cho nó nhẹ ra
còn nguyên thực chất vẫn là cứt thôi

Cứt nuôi nón cối, nón cời
vạt rau, trái bí của người xưa sau
em đừng bụm mũi đi mau
cứt nên lăng tẩm, tháp lầu đó em!

Anh từng bụm cứt trét phên
vách che mưa nắng nổi nênh phận nghèo
cứt bò, cứt vịt, cứt heo
thời thua cuộc đã từng đeo cứng mình

Chữ anh từ cứt khai sinh
không bao giờ phản bội tình quê hương
nè em cứt rất bình thường
đọc thơ sao mặt em dường như chau?

Nè em vẫn cứt là màu
em soi kính lúp cơn đau đi tìm!


Nguyễn Hàn Chung

Houston, TX, USA)
Oct 19.18
(Tác giả gởi)


*


Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:

(từ: Sấp Ngửa)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, April 21, 20197:39 AM(View: 91)
2 tập thơ dở nhất.
Wednesday, April 17, 20197:39 PM(View: 144)
Mường Mán là ngã ba đường xe lửa Sàigòn
Sunday, April 7, 20198:22 PM(View: 68)
Sự nghèo nàn của văn hóa sách Việt Nam là
Wednesday, April 3, 201910:42 AM(View: 129)
...vô trách nhiệm nhất
Tuesday, March 26, 20197:35 AM(View: 193)
Nói chuyện ăn trước,