DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,419,012

Màu Cố Quận - Trần Yên Hòa

Sunday, October 10, 201012:00 AM(View: 26299)
Màu Cố Quận - Trần Yên Hòa

TRẦN YÊN HÒA

 

Màu Cố Quận


imagesca59l4d3-thumbnail

 Cố quận về trong bước chân quen

Ngó xuống phố màu rêu cổ độ

Ta chấp chới cõi lòng sơ ngộ

Bao nhiêu năm hình ảnh vô thường

 

Có thời nào lòng trót vấn vương

Giòng sông xưa mịt mù mây xám

Người qua ta, tim ta sầu ảm đạm

Trót gánh trên vai, nặng gánh san hà

 

Nhưng suốt đời, ta mãi là ta

Một hình bóng tưởng chừng bất diệt

Ơi em, em như là truyền thuyết...

Cố quận buồn sương phủ núi đồi xa

 

Ta trở về khi hết can qua

Thấy màu mắt em trong ngần vô kể

Và áo tím em hiền như thể...

Tiếng trống reo giữa buổi tan trường

 

Ta về, qua quận lỵ ngùi thương

Tưởng em đứng ba mươi năm và khóc.

 

Trần Yên Hòa

 

 

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address